Novosti

16. 10. 2021.

Cijene dobara i usluga više za 3.3 posto u odnosu na rujan 2020. godine

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. u prosjeku su više za 1,0%. U odnosu na rujan 2020., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 3,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,3%.

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 17,1% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 0,9%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku više za 0,5%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku više za 0,4%, cijene Obrazovanja, koje su u prosjeku više za 0,3%, cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku više za 0,2%, te cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,1%.

 

Porast indeksa potrošačkih cijena u rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. ublažile su cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku niže za 1,9% (niže cijene usluga smještaja), cijene Hrane i bezalkoholnih pića te cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

 

Istodobno su cijene Zdravlja i cijene Komunikacija u rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. u prosjeku ostale na razini cijena iz kolovoza 2021.

 

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,97%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Restorana i hotela (za -0,07%).

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. u prosjeku su više za 1,5%, dok su cijene Usluga u prosjeku niže za 0,5%.