Novosti

27. 06. 2022.

ETUC: Europski sindikati i poslodavci potpisuju povijesni sporazum

Europski sindikati i poslodavci sutra će potpisati program rada, koji uključuje pregovore o pravno obvezujućem sporazumu o 'Radu na daljinu i pravu na isključenje'.

ETUC, BusinessEurope, SGI Europe i SMEunited potpisat će u utorak, 28. lipnja, Program rada u nazočnosti izvršnog potpredsjednika Europske komisije Valdisa Dombrovskisa.

Program rada za razdoblje od 2022. do 2024. godine sastoji se od 6 zajedničkih aktivnosti:

 

 

Rad na daljinu i pravo na isključenje

 

Revidirati i ažurirati Autonomni sporazum o radu na daljinu iz 2002. koji će biti predložen na usvajanje kao pravno obvezujući sporazum koji se provodi putem Direktive.

 

Ovo je ključni signal da su europski socijalni partneri predani biti ključni akteri u oblikovanju budućeg funkcioniranja tržišta rada, a prvi put od 2010. godine bi se takav sporazum implementirao kao Direktiva.

 

 

Zelena tranzicija

 

Okvir djelovanja kako bi se osiguralo da pravedna tranzicija, uz odgovarajuće javno financiranje i ulaganja, stvori kvalitetna radna mjesta i da potporu poduzećima i radnicima kod prilagođavanja promjenama.

 

 

Zapošljavanje mladih

 

Zajednički seminar i izjava koja nastavak „Okvira akcija za zapošljavanje mladih” za istraživanje najboljih praksi, izazova i alata za olakšavanje zapošljavanja mladih.

 

 

Privatnost i nadzor u vezi s radom

 

Zajednički seminar i smjernice o tehnologijama praćenja i nadzora radnog mjesta kako bi se razmijenila mišljenja o trendovima i njihovoj važnosti za socijalne partnere i kolektivno pregovaranje na svim odgovarajućim razinama diljem Europe.

 

 

Poboljšanje usklađivanja vještina u Europi

 

Seminar nakon kojeg slijedi zajednički istraživački projekt o učinkovitom pristupu osposobljavanju, uključenosti socijalnih partnera u inteligenciju vještina i rješavanje neusklađenosti vještina i nedostatka vještina.

 

 

Jačanje kapaciteta

 

Zajednički projekt za reviziju učinkovitosti projekata izgradnje kapaciteta i identificiranje prepreka za provedbu postojećih autonomnih okvirnih sporazuma socijalnih partnera.

 

 

Komentirajući Program rada, glavni tajnik ETUC-a, Luca Visentini, rekao je: „Sporazumi između sindikata i poslodavaca temelj su pristojnog društva. Ovaj sporazum je ambiciozan u pogledu onoga što želi postići i bavi se s nekoliko najvećih izazova s kojima se danas suočavaju radnici i poduzeća.”

 

Glavni direktor BusinessEurope, Markus J. Beyrer, rekao je: „Socijalni dijalog ima temeljnu ulogu u tome da naša tržišta rada učinimo produktivnijim, konkurentnijim i otpornijim. Ovaj program rada pokazuje zajednički trud i predanost u vremenima brzih promjena na tržištu rada.

 

”Glavna tajnica SGI Europe, Valeria Ronzitti, rekla je: „Sve više u vrijeme krize, socijalni dijalog mora dati konkretne rezultate u potpori poduzećima i radnicima. Tome je namijenjen Program rada 2022. – 2024., uključujući pregovore koji će osigurati poštenu i održivu digitalnu i zelenu tranziciju u cijeloj EU, uzimajući u obzir potrebe poslodavaca i radnika na terenu.”

 

Glavna tajnica SMEuniteda, Véronique Willems, rekla je: „Dobar socijalni dijalog najbolji je način za suočavanje s tržištem rada i društvenim izazovima. Mala i srednja poduzeća i njihov tim osoblja računaju na socijalne partnere koji će postaviti pravni okvir za rad i poslovanje u odgovarajućem okruženju. To je naš zajednički cilj s našim dobro ciljanim programom rada.”

 

Zamjenica glavnog tajnika ETUC-a, Esther Lynch, rekla je: „Dogovor o pregovorima o Direktivi EU-a o radu na daljinu i pravu na isključenje dobra je vijest i za poslodavce i za radnike. To pokazuje da tamo gdje postoji volja i najteža se pitanja mogu riješiti konstruktivnim pregovorima.”

 

 

Izvor:

 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/european-unions-and-employers-sign-historic-deal