Novosti

25. 03. 2014.

Hrvatska prekršila Povelju Europske unije o temeljnim pravima

(SDLSN, 25. ožujka 2014.) Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koji je izglasan u Hrvatskom saboru 21. ožujka, Republika Hrvatska prekršila je članak 28. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kojim se radnicima i njihovim organizacijama priznaje pravo na pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora, koje podrazumijeva i poštivanje sklopljenih kolektivnih ugovora, dio kojih u javnom sektoru više ne vrijedi do kraja 2014. godine.

 

Budući da je Lisabonskim ugovorom iz 2007. godine Povelja o temeljnim pravima poprimila obvezujuću snagu za države članice, a da su članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji ovi izvori prava postali sastavnim dijelom hrvatskog pravnog poretka, koji uz to imaju veću pravnu snagu od domaćih propisa, Sindikat će o ovome obavijestiti Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj.

Da se radi o kršenju članka 28. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, kao i članka 6. Socijalne povelje Vijeća Europe, koji svim zaposlenicima priznaje pravo na kolektivno pregovaranje, u svom dopisu upućenom predsjedniku VladeZoranu Milanovićui ministru radaMirandu Mrsićunapisao je i zamjenik glavne tajnice Europskog saveza sindikata javnih službi (EPSU)Jan Willem Goudriaan, pozvavši Vladu RH da preispita jednostrano postupanje i provede pravilan postupak pregovaranja sa sindikatima.

Nažalost, iako je postala članicom Europske unije i obvezala se poštivati njezinu pravnu stečevinu, Hrvatska je donošenjem Zakona o uskrati pokazala da ima Vladu spremnu izigrati ne samo domaće zakonodavstvo, koje također ne poznaje mogućnost nepoštivanja obveza ugovorenih kolektivnim ugovorima, već i temeljna načela Europske unije.S. Kuhar