Novosti

10. 11. 2006.

Misija ITUC-a u službenom posjetu Nezavisnim hrvatskim sindikatima

NHS – 9. i 10. studenog 2006. godine Nezavisne hrvatske sindikate, na njihov poziv, posjetila je Misija Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC – nova međunarodna sindikalna središnjica nastala ujedinjenjem ICFTU-a i WCL-a). Posjeta NHS-u prva je službena Misija ITUC-a nakon njihova osnivanja 1. studenog ove godine u Beču. U Misiji ITUC-a, koju je predvodio Hubert Cambier, ITUC, bili su predstavnici sindikalnih središnjica iz nekoliko zemalja – Anna Wolanska (NSZZ «Solidarnosc», Poljska), Jean Jacques Danis (FO, Francuska), Cinzia Del Rio (u ime UIL-a, CISL-a i CGIL-a, Italija), Michele Berti (UIL, Italija), Velka Odžaković (Konfederacija sindikata BIH), Karl-Heinz Nachtnebel (OEGB, Austrija), Slavko Luković (UGS Nezavisnost, Srbija), Ina Volmut (SSSH), te Jasna A. Petrović (ITUC, Ured u Zagrebu).

Budući su NHS zatražili članstvo u ICFTU-u, koji je međevremenu zajedno s WCL-om stvorio ITUC, dogovorena je posjeta NHS-u čiji je cilj bio upoznati ITUC sa organizacijom i djelovanjem NHS-a.
U dvodnevnoj posjeti predstavnicima ITUC-a detaljno je predstavljena organizacija, rad i aktivnosti Nezavisnih hrvatskih sindikata od njihovog osnivanja 1999. godine.
Krešimir Sever, predsjednik NHS-a, naglasio je važnost međunarodnog povezivanja sindikata u vremenima kada isto čine međunarodni kapital i međunarodne korporacije koje su u stalnoj potrazi za još jeftinijim zemljama u koje će preseliti svoju proizvodnju. U takvim se uvjetima stalno krše radnička prava i jedini učinkovit način borbe protiv takvog izrabljivanja radnika je što čvršće povezivanje sindikata.
Upravo je iz tog razloga NHS zatražio članstvo u najvećoj međunarodnoj sindikalnoj središnjici koja trenutačno broji 166 milijuna radnika iz 156 zemalja. Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a, u svojem je izlaganju međunarodne sindikalne kolege upoznala sa razvojem sindikalnog pokreta u Hrvatskoj od 1990. godine, zakonodavstvom koje regulira rad i djelovanje sindikata, stanjem socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, te organizacijom, načinom rada i djelovanja NHS-a, druge po veličini sindikalne središnjice u Hrvatskoj.
U razgovoru sa članovima Izvršnog odbora NHS-a predstavnici ITUC-a također su upoznati i sa radom sindikata udruženih u NHS i problemima s kojima su suočeni radnici u Hrvatskoj. Tijekom svoje posjete predstavnici ITUC-a imali su priliku čuti o radu Pravne mreže NHS-a, Odbora žena, Odbora mladih, ali i Odbora za multinacionalne kompanije, Odbora za kolektivno pregovaranje i Odbora za suradnju sa nevladinim organizacijama.
Također su u razgovoru sa Hrvatskom udrugom poslodavaca upoznati sa suradnjom NHS-a i HUP-a za koju su Đuro Popijač, glavni direktor HUP-a, i Jasna Kulušić, direktorica radno-socijalnih poslova HUP-a, kazali kako ju karakterizira stručnost i visoki profesionalizam. Također su iskazali sve veću opredjeljenost i organiziranost HUP-a za socijalno partnerstvo, dijalog i kolektivno pregovaranje.
10. studenog predstavnici ITUC-a razgovarali su sa SSSH te su posjetili Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN), koji je udružen u NHS, a jedan je od najvećih i najbolje organiziranih sindikata u Hrvatskoj.
Posjeta Misije ITUC-a završena je razgovorom sa Vitomirom Begovićem, predstojnikom Ureda za socijalno partnerstvo, koji je prema riječima Huberta Cambiera, dao sažetu, a sveobuhvatnu analizu socijalnog dijaloga u Hrvatskoj.
Predstavnici Misije ITUC-a pozitivno su ocijenili posjetu NHS-u.