Novosti

07. 11. 2006.

NEZAPOSLENOST U LISTOPADU 2006. POVEĆANA U ODNOSU NA PRETHODNI MJESEC ZA 3,9 %, A SMANJENA JE U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE ZA 3,6 %

(HZZ, Zagreb, 07. studenoga) Nezaposlenost u listopadu 2006. – Krajem listopada u Zavodu je evidentirana 289.881 nezaposlena osoba, odnosno 10.864 osobe (3,9 %) više nego prethodni mjesec i 10.764 osobe (3,6 %) manje nego u listopadu 2005. godine.
U odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u svim županijama. Najveće povećanje ostvareno je u:
• Istarskoj županiji (15,5 %) i
• Dubrovačko-neretvanskoj županiji (11,6 %).
U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine razina nezaposlenosti smanjena je u šesnaest županija, a najviše u:
• Varaždinskoj županiji (10,2 %) i
• Šibensko-kninskoj županiji (9,0 %).
Spolna struktura nezaposlenih osoba – Krajem listopada 2006. u Zavodu je evidentirano 175.085 nezaposlenih žena, s udjelom od 60,4 % naspram 39,6 % nezaposlenih muškaraca. Udio nezaposlenih žena povećao se za 0,1 postotni bod u usporedbi s prethodnim mjesecom, odnosno za 1,1 postotni bod uspoređujući s istim mjesecom prethodne godine.

Struktura nezaposlenih s obzirom na razinu obrazovanja – U evidentiranoj nezaposlenosti prevladavaju osobe sa završenom trogodišnjom srednjom školom za zanimanja, odnosno školom za KV i VKV radnike, kojih je u listopadu 2006. bilo 103.996 ili 35,9 %. Potom slijede osobe sa četverogodišnjom srednjom školom za zanimanja i gimnazijom (76.923 ili 26,5 %) te osobe sa završenom osnovnom školom (68.604 ili 23,7 %). Najmanje je nezaposlenih osoba s višom školom ili stručnim studijem (9.110 ili 3,1 %) te sa završenim fakultetom, akademijom, odnosno magisterijem i doktoratom (12.130 ili 4,2 %).
Dobna struktura nezaposlenih osoba – Gledano prema dobi, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe iznad 50 godina (24,8 %), dok udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine iznosi 21,0 %. Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom povećala u svim dobnim skupinama, a uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine povećanje nezaposlenosti je ostvareno u najstarijoj – 50 i više godina (za 4,9 %) i najmlađoj dobnoj skupini – 15 do 19 godina (4,9 %), dok je u ostalim dobnim skupinama zabilježeno smanjenje nezaposlenosti.
Tijekovi u nezaposlenost i iz nezaposlenosti - U listopadu 2006. u evidenciju nezaposlenih prijavilo se 30.085 osoba (11,0 % više nego prethodnoga mjeseca, te 25,8 % više nego u listopadu 2005. godine). Najviše je novoprijavljenih nezaposlenih osoba došlo izravno iz radnog odnosa (19.011 ili 63,2 %), zatim iz neaktivnosti (7.081 ili 23,5 %) te iz redovnog školovanja (3.854 ili 12,8 %). Preostalih novoprijavljenih 139 osoba (ili 0,5 %) pristiglo je iz individualne poljoprivrede ili drugog oblika rada.
Najviše je novoprijavljenih nezaposlenih osoba što su prethodno radile evidentirano iz sezonskih djelatnosti, ponajprije hotela i restorana (6.585 ili 29,4 %), zatim trgovine (4.511 ili 20,1 %) te prerađivačke industrije (3.052 ili 13,6 %). Također je ovoga mjeseca, u svim županijama hrvatskoga priobalja ostvaren kudikamo veći priljev u nezaposlenost od odljeva iz nezaposlenosti, kao posljedica završetka turističke sezone, odnosno prestanka rada velikoga broja sezonskih radnika na tom području.
Iz evidentirane nezaposlenosti otišla je ukupno 19.221 osoba (0,5 % više nego prethodnoga mjeseca te 9,4 % više nego u listopadu 2005. godine). Zbog zapošljavanja (bilo po ugovoru o radu, ugovoru o djelu ili drugom obliku rada) evidenciju je napustilo 11.976 osoba (62,3 %), a 7.245 osoba (37,7 %) brisano je iz ostalih razloga, npr. zbog neredovitog javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije, odsluženja vojnog roka, umirovljenja, promjene statusa (prijelaz u evidenciju tražitelja zaposlenja) i sl.
Što se tiče zapošljavanja prema ugovoru o radu, u listopadu 2006. godine zaposleno je ukupno 11.325 osoba, što je 1,9 % više nego prethodnoga mjeseca i 17,6 % više nego u listopadu 2005. godine. Promatrano po djelatnostima, najviše je osoba zaposleno u trgovini na veliko i malo (2.669 ili 23,6 % od ukupnoga broja zaposlenih), prerađivačkoj industriji (2.414 ili 21,3 %), građevinarstvu (1.103 ili 9,7 %) te obrazovanju (1.080 ili 9,5 %), a gledano po županijama u zapošljavanju su predvodili: Grad Zagreb (1.659 osoba ili 14,6 %), Splitsko-dalmatinska županija (1.107 osoba ili 9,8 %) te Osječko-baranjska županija (1.105 osoba ili 9,8 %).