Novosti

11. 10. 2006.

NEZAPOSLENOST U RUJNU 2006. POVEĆANA U ODNOSU NA PRETHODNI MJESEC ZA 2,9 %, A SMANJENA JE U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE ZA 5,2 %

(HZZ, Zagreb, 06. listopada 2006.) Nezaposlenost u rujnu 2006. – Krajem rujna u Zavodu je evidentirano 279.017 nezaposlenih osoba, odnosno 7.966 osoba (2,9 %) više nego prethodni mjesec i 15.293 osobe (5,2 %) manje nego u rujnu 2005. godine.
U odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u svim županijama.
Najveće povećanje ostvareno je u:
• Istarskoj županiji (10,8 %);
• Zadarskoj županiji (7,3 %) i
• Dubrovačko-neretvanskoj županiji (6,8 %).
U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine razina nezaposlenosti smanjena je u devetnaest županija, a najviše u:
• Šibensko-kninskoj županiji (11,7 %) i
• Varaždinskoj županiji (10,7 %).
Spolna struktura nezaposlenih osoba – Krajem rujna 2006. u Zavodu je evidentirana 168.281 nezaposlena žena, s udjelom od 60,3 % naspram 39,7 % nezaposlenih muškaraca. Udio nezaposlenih žena smanjio se za 0,2 postotna boda u usporedbi s prethodnim mjesecom, a povećao za 1,3 postotna boda uspoređujući s istim mjesecom prethodne godine.

Struktura nezaposlenih s obzirom na razinu obrazovanja – U evidentiranoj nezaposlenosti prevladavaju osobe sa završenom trogodišnjom srednjom školom za zanimanja, odnosno školom za KV i VKV radnike, kojih je u rujnu 2006. bilo 100.427 ili 36,0 %. Potom slijede osobe sa četverogodišnjom srednjom školom za zanimanja i gimnazijom (72.436 ili 26,0 %) te osobe sa završenom osnovnom školom (66.749 ili 23,9 %). Najmanje je nezaposlenih osoba s višom školom ili stručnim studijem (8.960 ili 3,2 %) te sa završenim fakultetom, akademijom, odnosno magisterijem i doktoratom (11.543 ili 4,1 %).
Dobna struktura nezaposlenih osoba – Gledano prema dobi, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe iznad 50 godina (25,4 %), dok udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine iznosi 20,0 %. Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom povećala u svim dobnim skupinama, a najviše od 15 do 19 godina (28,7 %) te 20 do 24 godine (5,2 %). Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine povećanje nezaposlenosti je evidentno u najstarijoj - 50 i više godina (za 4,6 %) te u najmlađoj dobnoj skupini – 15 do 19 godina (2,2 %), dok se u ostalim dobnim skupinama bilježi smanjenje nezaposlenosti.
Tijekovi u nezaposlenost i iz nezaposlenosti - U rujnu 2006. u evidenciju nezaposlenih prijavilo se 27.096 osoba (49,7 % više nego prethodnoga mjeseca, a 16,1 % više nego u rujnu 2005. godine). Najviše je novoprijavljenih nezaposlenih osoba došlo izravno iz radnog odnosa (14.445 ili 53,3 %), zatim iz neaktivnosti (6.953 ili 25,7 %) te iz redovnog školovanja (5.546 ili 20,5 %). Preostale novoprijavljene 152 osobe (ili 0,6 %) pristigle su iz individualne poljoprivrede ili drugog oblika rada.
Najviše je novoprijavljenih osoba koje su prethodno radile evidentirano iz sezonskih djelatnosti: hotela i restorana (4.300 ili 23,9 %), trgovine (3.989 ili 22,2 %) te prerađivačke industrije (2.770 ili 15,4 %). Promatrano po županijama, najveći je priljev u evidentiranu nezaposlenost ostvaren u Splitsko-dalmatinskoj županiji (3.885 osoba ili 14,3 %) i Gradu Zagrebu (3.878 osoba ili 14,3 %) te Osječko-baranjskoj županiji (2.223 osobe ili 8,2 %).
Iz evidentirane nezaposlenosti otišlo je ukupno 19.130 osoba (7,4 % više nego prethodnoga mjeseca, a 4,6 % manje nego u rujnu 2005. godine). Zbog zapošljavanja (bilo po ugovoru o radu, ugovoru o djelu ili drugom obliku rada) evidenciju je napustilo 12.147 osoba (63,5 %), a 6.983 osobe (36,5 %) brisane su iz ostalih razloga, npr. zbog neredovitog javljanja, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije, odsluženja vojnog roka, umirovljenja, promjene statusa (prijelaz u evidenciju tražitelja zaposlenja) i sl.
Što se tiče zapošljavanja prema ugovoru o radu, u rujnu 2006. godine zaposleno je ukupno 11.119 osoba, što je 17,0 % više nego prethodnoga mjeseca i 2,0 % više nego u rujnu 2005. godine. Zapošljavanje na poslovima sezonskoga karaktera bitno je smanjeno u odnosu na prethodne mjesece (837 osoba ili 7,5 % od ukupnoga broja zaposlenih).
Promatrano po djelatnostima, najviše je osoba zaposleno u prerađivačkoj industriji (2.565 ili 23,1 % od ukupnoga broja zaposlenih), trgovini (2.253 ili 20,3 %) te obrazovanju (2.070 ili 18,6 %), a gledano po županijama u zapošljavanju su predvodili: Grad Zagreb (1.720 osoba ili 15,5 %), Osječko-baranjska županija (1.101 osoba ili 9,9 %) te Splitsko-dalmatinska županija (1.091 osoba ili 9,8 %).