Novosti

08. 09. 2020.

Objavljen popis poslodavaca koji su dobili potporu za mjesec lipanj

NHS – Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) objavljen je popis poslodavaca, broj radnika i ukupni iznos potpore koji im je isplaćen iz sredstava poreznih obveznika za mjesec lipanj 2020. godine, a sve u sklopu provođenja mjere potpore za očuvanje radnih mjesta.:

Mjera se odnosila na poslodavce iz sljedećih sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora:

Prerađivačka industrija:

 • 10.71. Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača
 • 11.01. Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
 • 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
 • 11.03 Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
 • 11.05 Proizvodnja piva
 • 13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
 • 15.1 Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
 • 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
 • 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
 • 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
 • 23.4 Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
 • 23.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • 32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
 • 32.4 Proizvodnja igara i igračaka
 • 32.99 Ostala prerađivačka industrija, d. n.

 

Trgovina

 • 47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

 

Provedbeni dokument za mjeru za mjesec lipanj.

 

 

 

Broj poslodavaca

Broj radnika

Isplaćena sredstva u kn

ožujak

(do 3.250,00 kn)

85.143

502.075

1.614.281.399

travanj

(do 4.000,00 kn)

98.535

558.724

2.198.847.918

svibanj

(do 4.000,00 kn)

98.532

485.995

1.897.188.704

lipanj

(do 4.000,00) kn

18.030

78.322

304.704.621

 

Popis korisnika potpore za poduzetnike u djelatnostima pogođenima koronavirusom