Novosti

21. 09. 2022.

Od tereta velikog radnog opterećenja do boli u ramenima: vrijeme je za preispitivanje stresa i mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

Izvor: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Visoki radni zahtjevi i niska razina zadovoljstva poslom mogu uzrokovati ili pogoršati mišićno-koštane poremećaje povezane s radom. Budući da su povezani, psihosocijalne rizike i mišićno-koštane poremećaje bolje je rješavati zajedno.

Više o tome pročitajte u našim korisnim materijalima. U informativnom listu potražite savjete za prepoznavanje rizika. U našoj se PowerPoint prezentaciji navode preventivne mjere. Usto, naša baza podataka sadrži materijale poput studija slučaja i vizualne materijale koji obuhvaćaju mnoge sektore i vrste opasnosti.

Pročitajte informativni list i PowerPoint prezentaciju - Psihosocijalni čimbenici u prevenciji mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom

 

Istražite EU-OSHA-ine korisne praktične alate i smjernice za psihosocijalne rizike i mišićno-koštane poremećaje