Novosti

06. 04. 2006.

Održana konferencija pod nazivom „Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj“

U organizaciji Međunarodne organizacije rada, Regionalnog ureda iz Budimpešte i Ureda za socijalno partnerstvo u Zagrebu je u prostorijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održana konferencija pod nazivom „Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj“.
Konferencija je bila namijenjena predstavnicima sindikata, poslodavaca i Vlade, a cilj je bio razmotriti aktualno stanje po pitanju kolektivnog pregovaranja, utvrditi probleme kako iz pozicije sindikata, tako i iz pozicije poslodavaca te predložiti moguća poboljšanja sa svrhom podizanja razine kvalitete kolektivnih pregovora. Izlagači na konferenciji bili su Jasna Kulušić i Marina Kasunić, članice tripartitne radne grupe za sastavljanje Izvješća o kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj, Vitomir Begović, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo te Marija Zuber, savjetnica-urednica časopisa Računovodstvo i financije, dok su izlagači iz inozemstva bili Maria Lado, direktorica odjela europskih integracija i međunarodnih odnosa u Ministarstvu rada i zapošljavanja Mađarske te Yuocef Ghellab, viši stručnjak za socijalni dijalog u Regionalnom uredu Međunarodne organizacije rada u Budimpešti.

Tijekom prvog dijela konferencije predstavnica HUP-a, Jasna Kulušić, dala je prikaz pravnog okvira kolektivnog pregovaranja, problema koji se pojavljuju u praksi te stupnja sposobnosti poslodavaca u procesu kolektivnog pregovaranja. U svom izlaganju u ime sindikalnih središnjica koje zastupa u tripartitnom tijelu za sastavljanje Izvješća o kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj, Marina Kasunić osvrnula se na institucionalni okvir kolektivnog pregovaranja te stupanj sposobnosti sindikata u procesu kolektivnog pregovaranja. Dajući prikaz uočenih problema koji se pojavljuju tijekom kolektivnih pregovaranja, Vitomir Begović je također iznio i preporuke za unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja, dok je o novom sadržaju u kolektivnim ugovorima govorila Marija Zuber, pri tome istaknuvši potrebu za promjenom sindikalnog pristupa kolektivnom pregovaranju s ciljem uvođenja novih instituta u kolektivne ugovore, koji će pridonijeti poboljšanju materijalnog statusa radnika i po izlasku iz radnog procesa. Pri tome je posebno naglašena potreba uvođenja instituta dokupa mirovine.
U drugom dijelu konferencije Yuocef Ghellab iznio je preporuke Međunarodne organizacije rada za unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj, dok je Maria Lado približila iskustva Mađarske pri usvajanju acquisa o socijalnom dijalogu i u provedbi predpristupnih programa pomoći za unaprjeđenje socijalnog dijaloga.
Najvažnijim idejama konferencije, nakon provedene rasprave, sudionici i izlagači su istaknuli potrebu snažnijeg promicanja kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj, potrebu sustavne edukacije socijalnih partnera o kolektivnom pregovaranju te potrebu razmatranja promjene pristupa u kolektivnom pregovaranju s ciljem uvođenja novih sadržaja u kolektivne ugovore koji će rezultirati boljom zaštitom prava radnika ne samo tijekom trajanja rada, nego i po izlasku iz radnog odnosa. (Ana Kranjac, NHS)