Novosti

15. 04. 2020.

Prijedlog zakona o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NHS - U hitnu proceduru u Hrvatski sabor upućen je Prijedlog zakona o dopuni zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, s konačnim prijedlogom zakona, kojim se Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima dopunjuje s nekoliko odredaba kojima se predviđa mogućnost zastajanja s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika fizičke osobe.
Zastoj u provedbi ovrhe propisuje se u uvjetima posebnih okolnosti izazvanih događajem ili stanjem koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nanosi gospodarsku štetu ili značajnije ugrožava gospodarsku aktivnost.

Naravno, trenutno to je situacija izazvana pandemijom korona virusa COVID-19.

 

Dakle, Financijska agencija neće provoditi ovrhu na novčanim sredstvima fizičkih osoba za vrijeme važenja ovog Zakona, a to je 3 mjeseca od njegovog stupanja na snagu, uz mogućnost dodatnog produljenja važenja Zakona. 

 

Međutim, navedena obustava provedbe ovrhe neće se odnositi na:

 

- ovrhe radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,

- druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (to su u pravilu druga uzdržavanja i naknade štete radi izgubljenog uzdržavanja),

- tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,

- ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te

- u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun stambene pričuve).

 

Ako ovršenik nakon zastoja provedbe ovrhe nema niti jednu od gore navedenih osnova po kojoj se ovrha i dalje provodi, Fina će bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa u roku od 10 radnih dana.

 

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u Očevidnik, ali bankama neće slati naloge za izvršenje.

 

Također, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teče zatezna kamata te Fina neće obračunavati zateznu kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje.

 

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku rokovi propisani ovim Zakonom ili posebnim zakonima koji su vezani za trajanje blokade računa i postojanje neizvršenih osnova za plaćanje.

 

Nakon prestanka posebnih okolnosti, Fina će nastaviti s provedbom ovrhe sukladno odredbama Zakona, što znači da će nastaviti provoditi ovrhu temeljem osnova za plaćanje u odnosu na koje je zastala i u odnosu na one koje je zaprimila za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, te postupati na način propisan ostalim odredbama Zakona u odnosu na sve novozaprimljene osnove za plaćanje.

 

Napominjemo kako su Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) stava da se provedba ovrha odgodi do kraja godine te da se na takav način pomogne građanima u ovom razdoblju, ali isto tako da se kroz zaustavljanje ovrha potakne potrošnja građana.