Novosti

20. 10. 2021.

Prosječna plaća za mjesec kolovoz 2021. godine

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2021. iznosila je 7 118 kuna, što je nominalno više za 1,0%, a realno za 0,8% u odnosu na srpanj 2021.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2021. iznosila je 9 611 kuna, što je nominalno više za 1,3%, a realno za 1,1% u odnosu na srpanj 2021.

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 11 140 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 351 kune.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2021. bila je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 16 263 kune, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 524 kune.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,9%, a realno za 2,7%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,6%, a realno za 1,5%.

 

Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 086 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,4%, a realno za 3,6%.

 

Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 537 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,9%, a realno za 2,2%.

 

U kolovozu 2021. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je ostalo na razini srpnja 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (186), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (161).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za kolovoz 2021. iznosila je 39,94 kune, što je u odnosu na srpanj 2021. više za 1,3%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 1,5%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za kolovoz 2021. iznosila je 53,93 kune, što je u odnosu na srpanj 2021. više za 1,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 0,3%.

 

Medijalna neto plaća za kolovoz 2021. iznosila je 6 014 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 843 kune.

 

Izvor: DZS