Novosti

16. 09. 2017.

Seminar o tehnikama organiziranja

NHS - Dana 15. rujna 2017. godine Rafal Tomasiak, Direktor Centra za organiziranje za Središnju Europu u UNI Grafičkom sektoru, održao je poludnevni seminar/trening članovima Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.
Rafal Tomasiak ima dugogodišnje iskustvo rada u sindikatima, a trenutno je zaposlen u novotvorenom centru za organiziranje u Poljskoj, te je njegov rad prvenstveno usmjeren na poboljšanje rada sindikata u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj.

Sličan centar za organiziranje UNI planira osnovati i za zemlje jugoistočne Europe. Na temelju podataka o pokrivenosti radnika kolektivnim ugovorom i podataka o sindikalnoj organiziranosti, zaključak je kako je sindikalna scena u Hrvatskoj puno jača u odnosu na ostale zemlje u okruženju. Stoga je razmišljanje UNI-ja kako bi sindikati udruženi u UNI trebali biti partneri prilikom osnivanja i daljnjeg rada toga centra, pa čak i mentori u pojedinim pitanjima. Stoga koliko god ponekad mislili da ne radimo dobro svoj posao i bili obeshrabreni, trebamo imati na umu da se trud naših sindikata prepoznaje na europskoj razini, te tako biti motivirani za daljnji i još bolji rad.

 

Što se tiče samog stručnog dijela seminara, naglasak predavanja stavljen je na organiziranje i poboljšanje tehnika organiziranja. Predavač je sindikalnim povjerenicima prikazao način rada kada se tek osniva sindikat u nekoj tvrtki i način rada kada je sindikat već osnovan, te se treba raditi na učlanjivanju novih članova. U osnovi je način rada sličan, te se prije svega temelji na metodologiji pristupa članovima, odnosno potencijalnim članovima. S ljudima treba razgovarati, vidjeti koje probleme imaju na radnom mjestu, te im dopustiti da se otvore. Pogrešan je pristup kada se radnicima odmah pristupi s pitanjem da li žele biti član sindikata. Prije svega ih se treba upoznati, pokazati zainteresiranost za njihove probleme i rješavanje istih. Rad sa članovima treba biti konstantan i svakodnevan.

 

Kako bi se bolje znala radna sredina, velika važnost treba biti stavljena na mapiranje radnih mjesta. Sindikalni povjerenici bi trebali znati koliko radnika ima u njihovim tvrtkama, u kojim odjelima rade, te na taj način mogu najbolje imati uvid u kojim odjelima imaju više ili manje članova.

 

Greška koju gotovi svi sindikate rade je preveliko oslanjanje isključivo na sindikalnog povjerenika. Sindikalnog povjerenika ili stručnu službu sindikata se obavijesti o problemu, te onda oni odlaze izravno poslodavcu. No, pravi način rada bi bio uključiti sve radnike i članove u rješavanje problema, a odlazak direktoru je zadnja etapa.  Potrebno je imati potporu radnika a to se može postići anketiranjem radnika o nekom problemu, pisanjem peticije i slično. Na taj način se vidi da su radnici složni i tada će neposredni kontakt s poslodavcem biti zasigurno uspješniji. Rafal Tomasiak je izložio nekoliko primjera iz kojih je zaista vidljivo kako je zajedništvo i organiziranost radnika nužan preduvjet za svako rješavanje problema, a na taj način i jačanje sindikata.

 

Matea Mikić