Novosti

08. 02. 2020.

Sjednica Odbora NHS-a za zaštitu na radu

NHS – 7. veljače 2020. godine u Nezavisnim hrvatskim sindikatima održana je sjednica Odbora NHS-a za zaštitu na radu u kojemu sudjeluju imenovani predstavnici sindikata udruženih u NHS.
Glavna tema ove sjednice Odbora bila je rasprava o Prijedlogu Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2020. - 2025. godine.

 

Kao što je poznato, reprezentativne sindikalne središnjice NHS, SSSH i MHS te Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uputili su Ministarstvu rada i mirovinskog sustava (MRMS) zajednički odgovor o Prijedlogu Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2020.-2025. godine, u kojem se navodi da socijalni partneri nisu imali saznanja da je u tijeku izrada prijedloga Nacionalnog programa, niti su bili uključeni u njegovu pripremu, te se predložilo osnivanje radne skupine za izradu Prijedloga.

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava prihvatilo je prijedlog za osnivanje radne skupine za izradu Prijedloga Nacionalnog programa zaštite na radu za razdoblje 2020. – 2025. godine, u kojoj će osim socijalnih partnera biti uključeni i ostali dionici područja zaštite na radu.

 

U radu radne skupine sudjelovat će i predstavnici Nezavisnih hrvatskih sindikata, Katarina Rumora, Marko Palada i Cvetan Kovač.

 

Na sjednici Odbora Cvetan Kovač ponovno je izabran za koordinatora Odbora NHS-a za zaštitu na radu.