Novosti

24. 05. 2013.

Socijalni partneri EFTA-e susreli se sa hrvatskim predstavnicima

Ana Milićević Pezelj, Thomas Angell i Marija Hanževački

NHS – U Bruxellesu je 23. svibnja 2013. godine održan sastanak članova Savjetodavnog vijeća EFTA-e sa predstavnicima hrvatskih sindikalnih središnjica na kojemu su ih sindikalne predstavnice izvijestile o gospodarskom i socijalnom stanju u Hrvatskoj, ali i stanju socijalnog dijaloga te uključenosti sindikata u proces pregovora RH za ulazak u članstvo EU.

EFTA - Europska organizacija za slobodnu trgovinu, osnovana je 1960. godine kako bi promicala slobodnu trgovinu među njenim zemljama članicama. Izvorno je organizacija okupljala sedam zemalja: Austriju, Dansku, Norvešku, Portugal, Švedsku, Švicarsku i  Velika Britanija. Finska se pridružila 1961., Island 1970. i Lihtenštajn 1991. godine. 1973. godine Danska i Velika Britanija napustile su EFTA-u i pridružile se EEZ-u. Slijedio ih je Portugal 1986. i 1995. godine Austrija, Finska i Švedska.
 Današnje članice EFTA-e su Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska.

 

Na sastanku sa Savjetodavnim vijećem EFTA-e sudjelovale su Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a i Ana Milićević Pezelj, izvršna tajnica SSSH za organizaciju, obrazovanje i kampanje.