Novosti

03. 03. 2015.

Spori Preporod pravde

(NOVI LIST) Pravna nesigurnost jedan je od razloga slabije konkurentnosti Hrvatske. Ukazuje na nju poslovni svijet i iza nje se krije navada čestih promjena propisa, ali i sporo sudstvo. Što doista znači pravna nesigurnost, vidljivo je i iz, sada već pravomoćne, presude kojom je sindikat Preporod pobijedio državu. U ovoj priči, srećom, sudski spor nema utjecaja na konkretne radničke živote, odnosno nije riječ o radnom sporu o čijem ishodu u mnogome ovisi budućnost nekog tko je izgubio posao i bez ikakvih je prihoda.

 

Nije niti riječ o nekom poslovnom sporu o čijem ishodu možda ovisi financijska stabilnost poduzeća. U ovoj priči jedan je sindikat želio dokazati, i na kraju uspio dokazati, da je nepravedno godinama zaobilažen i da u »zabrani« njegova pristupa kolektivnom pregovaranju na razini javnih službi nije bilo ništa zakonito.

Tužena država sindikatu treba isplatiti troškove sudskog postupka, naknadu od 20 tisuća kuna uvećanu za zakonske zatezne kamate za punih sedam godina i još koji mjesec. Dio zadovoljštine je i javna objava presude na trošak države u dva dnevna lista.

Priča »Preporod protiv države« zorna je slika društva u kojem vlada pravna sigurnost, odnosno nesigurnost. Taj školski sindikat godinama je tražio da i on sudjeluje u pregovorima za temeljni kolektivni ugovor (TKU) u javnim služama. Godinama nisu uspijevali ući u pregovarački odbor, pisali su pisma nadležnim institucijama, javno progovarali, prosvjedovali. I ostajali sa strane. Čvršću akciju pokreću 2007. godine – tuže državu jer im je onemogućen pristup kolektivnom pregovaranju na razini javnih službi za temeljni kolektivi ugovor. Sve se to zbiva negdje oko isteka tada važećeg TKU-a i početka pregovaranja za novi dokument. Pisao je Preporod Vladinu Uredu za socijalno partnerstvo, koji se u međuvremenu pretvorio u samostalnu službu pri resornom Ministarstvu rada, Gospodarsko-socijalnom vijeću... Ništa im od toga nije pomoglo. U pregovarački odbor nisu ušli, TKU je ispregovaran i bez njih, a oni su koncem godine tužili državu.

Dakle, tužba je pokrenuta u prosincu 2007. godine. Četiri i pol godine kasnije Općinski sud donosi nepravomoćnu presudu kojom sindikatu daje za pravo. Naravno, država koja je izgubila spor žalila se na presudu. Pa su počeli teći novi rokovi, odnosno čekanje hoće li prvostupanjska presuda biti potvrđena ili izmijenjena. Taj je postupak trajao dodatne dvije godine i osam mjeseci, a u konačnici pravomoćna presuda jednaka je onoj nepravomoćnoj. Samo je dodano još vremena za obračun zateznih kamata stranki koja je izgubila spor.

Sveukupno, od pokretanja spora do njegove pravomoćnosti prošlo je punih sedam godina i gotovo tri mjeseca. To je slika pravne sigurnosti, odnosno nesigurnosti. Nakon punih sedam godina pravomoćna je presuda, kojim se osim zadovoljštine sindikatu, presuđuje i kako je tada sklopljeni TKU za javne službe ništetan.

U međuvremenu, u periodu od sedam godina i koji mjesec, ispotpisivano je nekoliko TKU-a, aneksa TKU-a, doneseno zakona o uskrati pojedinih prava, u dvije faze mijenjan je Zakon o radu, donesen je novi zakon o reprezentativnosti koji je Preporodu omogućio sudjelovanje u pregovorima na nacionalnoj razini, a i taj novi zakon završio je na popravnom ispitu... Štošta se u tih sedam godina i koji mjesec promijenilo – jedino je pravda ostala spora.