Novosti

11. 11. 2016.

Stručni seminar „Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine“

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 11. studenoga 2016. godine održali šesti stručni seminar iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Naziv je ovog seminara „Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine“ i na njemu su sudjelovali povjerenici radnika za zaštitu na radu i drugi zainteresirani iz sindikata udruženih u NHS.

Seminar se sastojao iz dva dijela. U prvom dijelu seminara, nakon uvodnog dijela, uslijedilo je izlaganje o pravilnom odabiru i korištenju osobne zaštitne opreme za sprječavanje pada ili njegovo zaustavljanje kod izvođenja radova na visini obzirom na karakteristične uvjete rada.

 

 U drugom dijelu seminara održana je radionica na kojoj su sudionici seminara na primjerima iz prakse primijenili stečeno znanje. Na kraju radionice, sudionicima je dodijeljena potvrda o sudjelovanju.

Održani seminar je još jedan u nizu stručnih seminara koji se organiziraju za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a na tragu smjernica daljnjeg djelovanja Nezavisnih hrvatskih sindikata donesenih na V. Saboru NHS-a.