Novosti

13. 03. 2016.

Stručni seminar „Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela“

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 12. ožujka 2016. godine održali stručni seminar „Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela“ za povjerenike radnika zaštite na radu i druge zainteresirane u sindikatima udruženim u NHS.

Sudionike seminara uvodno su pozdravili prim. dr.sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, dok je seminar i praktičnu radionicu izvodila Natalija Pejnović, dipl. ing., djelatnica Zavoda.

 

Na seminaru su obrađene teme vezano uz osobnu zaštitnu opremu za zaštitu tijela, posebice uz vrste zaštitne odjeće prema zaštitnoj funkciji (tehnička zaštitna odjeća, odjeća za zaštitu od kiše i hladnoće, toplinske zaštitne odjeće), označavanju odjeće piktogramima, odabiru veličina zaštitne odjeće, održavanju i njezi zaštitne opreme za zaštitu tijela.

 

Kao zajednički zaključak sudionika seminara i praktične radionice nametnula se potreba da se osobna zaštitnu opremu za zaštitu tijela odabire prije svega temeljem procjene rizika, te da ona bude prikladna za planirani rad.

 

Održani seminar je još jedan u nizu stručnih seminara koje će se organizirati za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a na tragu smjernica daljnjeg djelovanja Nezavisnih hrvatskih sindikata donesenih na V. Saboru NHS-a.