Novosti

15. 02. 2016.

Stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 12. veljače 2016. godine održali stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“ za povjerenike radnika zaštite na radu i druge zainteresirane u sindikatima udruženim u NHS.

 

Sudionike seminara uvodno su pozdravili Ljiljana Ivić, predstavnica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Cvetan Kovač, predstavnik Nezavisnih hrvatskih sindikata u Nacionalnom vijeću za zaštitu na radu.

 

Na seminaru je obrađen rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura sa zdravstvenog (zdravlje, prehrana, tekućina i pružanje prve pomoći) i sigurnosnog aspekta (alati za praćenje uvjeta rada pri radu na otvorenom u uvjetima niskih temperatura Wind chill indeks), preporuke vezane uz planiranje, poduzimanje, kontroliranje i unaprjeđivanje mjera za smanjenje rizika, osobna zaštitna oprema).

 

Seminar je prvi u nizu stručnih seminara koje će se organizirati za povjerenike radnika za zaštitu na radu.