Novosti

10. 06. 2016.

Stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nakon seminara održanog 2. lipnja 2016. godine zbog dodatnog interesa 10. lipnja 2016. godine održali još jedan stručni seminar „Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“ za povjerenike radnika zaštite na radu i druge zainteresirane u sindikatima udruženim u NHS.

Sudionicima seminara uvodno se obratila prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med. spec. med. rada, ravnateljica Zavoda.

Na seminaru su obrađene  teme vezano uz zdravstvene učinke rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, osnovne parametre rada na otvorenom, posebice uz toplinske indekse (IVGT i Humideks) te preporuke vezane uz organizaciju rada, prikladnu radnu odjeću, praćenje uvjeta rada i osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

 

Prilikom rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura i/ili relativne vlažnosti zraka uvjeti rada određeni su pomoću šest osnovnih parametara, od kojih su četiri sadržana u radnom okolišu, a dva se odnose na osobne čimbenike. Čimbenici okoliša su temperatura zraka, solarno (sunčevo) zračenje, brzina kretanja zraka, relativna vlažnost zraka, dok su osobni čimbenici izolacijska svojstva odjeće i metabolička toplina.

 

Za sve radnike koji su izloženi ovakvim uvjetima rada možemo reći da se nalaze pod toplinskim stresom. Toplinski stres je definiran kao fizička i fiziološka reakcija radnika na temperaturu koja ga okružuje na mjestu rada.