Novosti

09. 05. 2016.

Treći stručni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 6. svibnja 2016. godine održali treći stručni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“ za povjerenike radnika zaštite na radu i druge zainteresirane u sindikatima udruženim u NHS.

Cilj je ovog seminara bila edukacija i pomoć pri odabiru i uporabi zaštitnih rukavica prema zahtjevima radnog procesa, te edukacija o očuvanju zdravlja ruku.

Prvo predavanje održala je liječnica Katarina Zahariev Vukšinić, dr. med., specijalistica medicine rada, o zaštiti kože ruku s medicinskog aspekta. Drugo predavanje je o zaštitnim rukavicama, s prikazom različitih uzoraka zaštitnih rukavica, demonstracijom pravilnog skidanja rukavica i edukativnim filmovima održala Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. Nakon predavanja uslijedila je radionica s prigodnim zadacima za vježbu, razmjenom iskustava polaznika, te nagradnom igrom za sve polaznike.

 

Održani seminar je još jedan u nizu stručnih seminara koji se organiziraju za povjerenike radnika za zaštitu na radu, a na tragu smjernica daljnjeg djelovanja Nezavisnih hrvatskih sindikata donesenih na V. Saboru NHS-a.