Novosti

06. 11. 2006.

Ukidanje zastarjelih zakona uštedjet će milijune kuna

(VJESNIK) Nakon 1. srpnja 2007. jednom Vladinom Odlukom trebalo bi biti ukinuto oko 2.000 nepotrebnih propisa, pravilnika i podzakonskih akata koji su tijekom vremena zastarjeli, postali suprotni zakonima ili kontradiktorni drugim aktima.
Time će biti provedena prva faza "regulatorne giljotine" koja je u Hrvatskoj dobila naziv Hitrorez, a do tada će poseban ured od 14 članova "pročešljati" sve postojeće propise te Vladi predložiti ukidanje onih za koje se ustanovi da više nisu potrebni.

Procjenjuje se da je u Hrvatskoj na snazi više od 10.000 raznih akata, a dio njih ne samo da više ne odgovara suvremenom vremenu ili novim zakonima, nego stvara dodatne birokratske prepreke za razvoj gospodarstva.
Prema procjenama stručnjaka, zbog nepotrebnih administrativnih troškova države gube od 3 do 7% bruto domaćeg proizvoda, pa bi Hrvatska Hitrorezom godišnje mogla uštedjeti od 400 do 930 milijuna dolara.
Kako kaže predsjednik Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Emil Tomljanović, najviše nepotrebnih akata postoji u području gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, energetike i graditeljstva, poput raznih uvjeta za gradnju kuća.
Među zakonima koje bi trebalo osuvremeniti je i Zakon o izvanparničnom postupku donesen još 1934. odlukom kralja Aleksandra. Iako su mu neke odredbe dosta suvremene, neke su ipak u neskladu sa suvremenošću, poput one koja određuje gubitak poslovne sposobnosti zbog pijanstva.