Novosti

05. 05. 2020.

Vlada kreće u pregovore oko kolektivnih ugovora i povišica u školstvu i policiji

AUTOR: N1

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nekoliko Odluka o pokretanju pregovora oko kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama, kao i o ranije dogovorenim povišicama u školstvu i policiji.

 

Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj je usvojila Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske.

 

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske.

 

Izglasan je i Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade.

 

Također, donesena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade.