Novosti

26. 10. 2006.

VLADA PRIZNALA ZAOSTAJANJE U PLAĆAMA JAVNIH SLUŽBENIKA

Vlada je na jučerašnjim pregovorima sa sindikatima javnih službi priznala da postoji 20 postotno zaostajanje u plaćama javnih službenika, što je dobar početak za daljnje pregovore, rekla nam je članica sindikalnog pregovaračkog tima Ljubica Pilić. No, Vlada nije pristala na zahtjev sindikata da se pregovara za razdoblje od iduće tri godine, a ne samo za 2007.

Sindikati su na kraju potpisali protokol koji se odnosi samo na pregovore o osnovici za 2007. godinu, te neki okvir za 2008. i 2009. kaže Pilić, ali napominje da je riječ samo o okviru za pregovore. Sindikati su potom Vladi iznijeli zahtjev za postepenim povećanjem osnovice plaća u javnim službama u naredne tri godine, kako bi se one tada izjednačile s prosječnom plaćom u gospodarstvu i dalje pratile njihov rast. Vladi su tako predložili porast osnovice za 10 % od 1. siječnja 2007., od 1. srpnja 2007. 8 %, zatim od 1. siječnja 2008. 10 %, a 2009. izjednačavanje s plaćama u gospodarstvu. Pilić je objasnila da su izradili dinamiku porasta osnovice jer im je jasno da zaostatak koji sada postoji nije moguće postići u jednom koraku i u jednoj godini. Pregovori se nastavljaju slijedeći tjedan, kada sindikati očekuju da će se Vlada očitovati o njihovim zahtjevima.
Objavljeno: 26.10.2006 13:10:20