Međunarodna konfederacija sindikata

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) glavna je međunarodna sindikalna udruga koja zastupa radne ljude širom svijeta. Ima 301 udruženu organizaciju u 151 zemlji i teritorijima sa članstvom od ukupno 176 milijuna radnika. MKS je osnovan na osnivačkom kongresu u Beču (1. – 3. studenoga 2006. godine). Okuplja bivše članice Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata (ICFTU) i Svjetske konfederacije rada (WCL) zajedno sa sindikalnim organizacijama koje nisu bile globalno udružene. ICFTU i WCL su prestale postojati 31. listopada 2006. godine kako bi otvorile put osnivanju MKS-a.

Osnovni je cilj MKS-a promicanje i obrana radničkih prava i interesa putem međunarodne suradnje između sindikata, globalnih kampanja i zagovaranja unutar glavnih globalnih institucija. Program rada koji je usvojen na Osnivačkom kongresu određuje opću politiku MKS-a.

Glavna područja aktivnosti uključuju:

 • sindikalna i ljudska prava,
 • gospodarstvo, društvo i radno mjesto,
 • međunarodnu solidarnost.

MKS se pridržava načela sindikalne demokracije i nezavisnosti, kako je navedeno i u Statutu. Glavno tijelo MKS-a je Kongres koji se sastaje svake četiri godine te Glavno vijeće i Izvršni odbor. MKS vodi Glavni tajnik.

MKS djeluje kroz svoje regionalne organizacije:

 • Regionalna organizacija za Aziju i Tihi ocean (ITUC-AP)
 • Afrička regionalna organizacija (ITUC-AF)
 • Američka regionalna organizacija (TUCA)
 • Paneuropsko regionalno vijeće (PERC)

MKS usko surađuje sa Europskom konfederacijom sindikata (ETUC), globalnim sindikalnim federacijama i Sindikalnim savjetodavnim vijećem u OECD-u (TUAC). Također ima blisku suradnju sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Tajništvo Međunarodne konfederacije sindikata

Odjel za kampanje i komunikacije

Odjel za kampanje i komunikacije zadužen je za medijsko predstavljanje, web stranicu i drugu komunikaciju članica sa javnošću. Također je zadužen za video produkciju MKS-a, „nove medije“, grafički rad i suradnju sa drugim odjelima, izradu i produkciju publikacija MKS-a.

Ovaj odjel također odrađuje aktivnosti kampanja i mobilizacije, uključujući kampanje po posebnim pitanjima kao i aktivnosti kampanje o zemljama i poslodavcima koji krše radnička prava.

Najveći dio aktivnosti usmjeren je na potpuno uključivanje članica u rad MKS-a. Sve aktivnosti kampanja i publikacija odrađuju se u uskoj suradnji sa drugim odjelima MKS-a, regionalnim organizacijama, globalnim sindikalnim federacijama i organizacijama civilnog društva.

press@ituc-csi.org

Odjel za jednakost

Trenutno su milijuni ljudi bez posla, ne mogu napredovati na poslu, loše su plaćeni ili su podvrgnuti zastrašivanju ili zlostavljanju zbog spola, vjere, boje kože, nacionalnosti, etničkog podrijetla, spolne orijentacije, političke opredijeljenosti, socijalnog podrijetla, dobi ili invalidnosti.

Glavni je cilj Odjela za jednakost osigurati kako da ti milijuni ljudi mogu živjeti i raditi u uvjetima koji odražavaju jednakost, dostojanstvo i pravdu.

Pitanja ravnopravnosti spolova realnost su svuda u svijetu rada i društvu kao cjelini. Zbog toga MKS mora osigurati da je ravnopravnost prisutna u svim njegovim politikama, aktivnostima i programima na svim razinama. Žene trebaju, na primjer, biti organizirane u sektorima u kojima čine većinu, gdje rade temeljem nesigurnih ugovora i gdje sindikati još nisu dovoljno prisutni (npr. u neformalnom radu, radu migranata, atipičnim oblicima zapošljavanja, itd.)

Promicanje poštivanja različitosti na radnom mjestu i u društvu i primjena učinkovitih mjera u borbi protiv rasizma, ksenofobije, naročito na radnom mjestu i na tržištu rada, prioriteti su za MKS. U tu svrhu provode se kampanje o borbi protiv diskriminacije te nepravednih i često uvredljivih radnih i životnih uvjeta s kojima su suočene žene, migranti i članovi njihovih obitelji širom svijeta.

Mladi radnici druga su ranjiva skupina iako oni predstavljaju našu sadašnjost i budućnost. Osnovni je zadatak učinkovito se brinuti za njihove potrebe i očekivanja te osigurati njihovo puno uključivanje u sindikate.

equality@ituc-csi.org

Odjel za gospodarsku i socijalnu politiku

Globalno svjetsko gospodarstvo zahtijeva učinkovito globalno upravljanje. MKS pokušava povećati međuvladinu suradnju kako bi se osiguralo da socijalna dimenzija globalizacije, uključujući dostojan posao i temeljna radnička prava, bude u centru odlučivanja u svjetskim glavnim globalnim i regionalnim institucijama. To uključuje Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond, Ujedinjene narode i njihove specijalizirane agencije, a naročito Međunarodnu organizaciju rada (MOR) sa svojom tripartitnom strukturom i mandatom utvrđivanja međunarodnih socijalnih standarda.

MKS također radi sa Globalnim sindikatima na promicanju učinkovitih pravila za upravljanje ponašanjem privatnog businessa. Želi se postići međunarodni okvir za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje i sustave korporativnog upravljanja koje management drži odgovornim za socijalni učinak poslovnih aktivnosti.

To traži kombinaciju kampanja i mobilizacije uz zagovaranje i lobiranje kako bi politike tih institucija i kompanija podržale, a ne potkopale, postignuća dostojnog posla za sve. U to su uključeni:

 • Trgovina, ulaganja i radni standardi,
 • Zaštita zdravlja na radu i održive prakse za okoliš,
 • Globalno upravljanje,
 • Socijalna odgovornost poslovne zajednice uključujući globalni socijalni dijalog,
 • Socijalna zaštita i dobro zakonodavstvo vezano uz zapošljavanje
 • Sindikalno organiziranje,
 • Borba protiv HIV-a i AIDS-a,
 • Borba protiv dječjeg rada i prisilnog rada.

Glavni je fokus rada MKS-a osigurati puno i univerzalno poštivanje temeljnih radničkih prava MOR-a, koja jamče pravo na organiziranje u sindikate, pravo na kolektivno pregovaranje, zaštitu od diskriminacije i uklanjanje dječjeg rada i prisilnog rada.

esp@ituc-csi.org

Odjel za financije

Odjel za financije MKS-a odgovoran je za financijsko upravljanje organizacijom.

finance@ituc-csi.org

Odjel za ljudska i sindikalna prava

Zajedno sa svojim članicama, regionalnim organizacijama, federacijama globalnih sindikata, kao i sa nevladinim organizacijama MKS provodi stalne kampanje za univerzalno poštivanje sindikalnih prava koja su zajamčena konvencijama Međunarodne organizacije rada (MOR).

MKS brani sindikaliste kad god su njihova temeljna ljudska prava prekršena kao rezultat njihovih sindikalnih aktivnosti. Također poduzima aktivnosti kod drugih kršenja radnih prava i ljudskih prava, a naročito kad ona imaju učinak na radne ljude.

 • Veliki broj sindikalista svake je godine ubijen zbog svojih sindikalnih aktivnosti.
 • Nekoliko tisuća ih je zatvoreno, pretučeno u demonstracijama, mučeno od strane zaštitara i drugih, i često su osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.
 • Svake godine deseci tisuća radnika gube svoj posao ponajviše zato što su pokušali osnovati sindikat.
 • Širom svijeta milijuni radnika, često žene i djeca, rade pod prisilom. MKS se bori protiv prisilnog rada gdje god se pojavi.
 • U mnogim zemljama radnici su diskriminirani zbog političkih, etničkih, vjerskih i drugih razloga. MKS se suprotstavlja vladama i poslodavcima koji su odgovorni za takve situacije

Popis sindikalnih središnjica udruženih u MKS