Sektorska organizacija Nezavisnih hrvatskih sindikata

Nezavisni hrvatski sindikati su temeljem članka 6. Statuta Nezavisnih hrvatskih sindikata organizirani u tri sektora prema vrsti poslodavca u koje se članice svrstavaju kao autonomne sindikalne udruge.

Sinidkati, članice svakog sektora, u skladu s poslovnikom o svom radu, biraju svojeg koordinatora, koji je ujedno dopredsjednik NHS-a.

Državni sektor

članice čiji su članovi zaposleni u trgovačkim društvima i ustanovama od državnog značaja koji su potpuno ili pretežito u vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Popis sindikata u državom sektoru

Javni sektor

članice čiji su članovi zaposleni u institucijama koje se financiraju iz državnoga, regionalnog i lokalnog proračuna ili fondovskih proračuna,

Popis sindikata u javnom sektoru

Privatni sektor

članice čiji su članovi zaposleni u trgovačkim društvima u privatnom ili mješovitom vlasništvu.

Koordinator: Jasna PIPUNIĆ

Popis sindikata u privatnom sektoru