Projekt Diskriminacija žena na radnom mjestu

Projekt ILO-ICFTU-WCL: Diskriminacija žena na radnom mjestu u srednjoj i istočnoj Europi i novim nezavisnim državama

1. ožujka 2006. godine započeo je regionalni rodni projekt „Diskriminacija žena na radnom mjestu u Srednjoj i Istočnoj Europi i Novim nezavisnim državama koji financiraju Flamanska Vlada Belgije i belgijski sindikat FGTB.

U rujnu prošle godine, tijekom Međunarodne ženske sindikalne škole u Ohridu, u ozračju osnivanja nove međunarodne sindikalne konfederacije, ženske mreže ICFTU i WCL-a za zemlje Srednje i Istočne Europe i Nove nezavisne države zajedno su izradile plan aktivnosti za razdoblje 2006.-2007. godine. U okviru toga, WCL i ICFTU su zajednički, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ACTRAV-a), podnijeli prijedlog projekta Flamanskoj Vladi Belgije pod nazivom: „Diskriminacija žena na radnom mjestu u Srednjoj i Istočnoj Europi i Novim Nezavisnim Državama/Snaženje Ženske mreže“. Sastanak Odbora Projekta održan je u Bruxellesu 20. ožujka gdje je usvojen Plan aktivnosti za 2006. godinu

Dugoročni je cilj ovog Projekta promicati ljudska prava žena na radnom mjestu u regiji Srednje i Istočne Europe i Novih nezavisnih država te razviti adekvatne sindikalne mjere protiv diskriminacije žena na radnom mjestu i na tržištu rada. Projekt vode žene okupljene u 50-tak ženskih skupina/struktura/odbora iz sljedećih 28 zemalja/teritorija: Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Estonije, Gruzije, Mađarske, Kazahstana, Kirgistana, Kosova, Latvije, Litve, Makedonije, Moldove, Crne Gore, Poljske, Rumunjske, Rusije, Srbije, Slovačke Republike, Slovenije, Tadžikistana, Ukrajine i Uzbekistana. U svih 28 zemalja provedeno je ispitivanje na razini poduzeća o diskriminaciji i njezinim različitim oblicima s kojima su žene suočene na radu.

Sindikalni/e aktivisti/ce iz gore navedenih 28 zemalja u okviru Projekta dobili su metodološke instrumente koji su im trebali pomoći u rješavanju problema diskriminacije žena. Projekt će pomoći ženskim skupinama, sindikalnim vođama, stručnjacima i aktivistima kako bi bolje razumjeli probleme diskriminacije žena na radnom mjestu te će pomoći razvijanju svijesti o postojanju diskriminacije.

Planirano je kako će projekt trajati do kraja 2007. Koordinirat će ga Jasna A. Petrović i Slobodanka Branković.

Kratkoročni je cilj ovog Projekta prikupiti podatke i provesti različita ispitivanja o diskriminaciji žena na tržištu rada te o sindikalnim mjerama anti-diskriminacije; definirati tipične oblike diskriminacije žena u zapošljavanju i na radnom mjestu; utvrditi dobre primjere iz prakse ili akcije u borbi protiv diskriminacije; izraditi temeljni materijal za utvrđivanje prijedloga antidiskriminatornih mjera/politika unutar sindikata u regiji, te koordinirati pokretanje nacionalnih kampanja u regiji.

Kako bi se pristupilo rješavanju problema, nacionalni radni timovi proveli su detaljna istraživanja o postojećim sindikalnim politikama; nacionalnom zakonodavstvu, institucijama i organizacijama koje se bave pitanjem diskriminacije žena na radnom mjestu; prikupili su i analizirali dostupne podatke o ovom problemu. Na osnovu prikupljenih podataka nacionalni tim za Hrvatsku izradio je izvještaj, a u konačnoj fazi ovog projekta usporediti će se situacije u pojedinim zemljama u regiji, a najbolje će se prakse navesti u konačnom izvješću.

Izvješće je bio temelj na kojemu su se izradili anketni upitnici o diskriminaciji žena i provelo anketiranje tijekom druge faze projekta u svih 28 zemalja kako bi se stekla jasna slika stvarne situacije na radnom mjestu, postojećih praksi, itd. Anketiranje su proveli nacionalni radni timovi dok će rezultati biti izneseni u obliku izvješća koja će se publicirati.

Anketiranje je provedeno među radnicama koje rade u tekstilnoj industriji, obrazovnom sektoru i trgovini. Anketirano je po 50 radnica iz svakog od ova tri sektora, tri menadžera iz svakog sektora te 15 sindikalista (povjerenici u ova tri sektora te najviše rangirani sindikalisti u središnjicama koje zajedno sudjeluju u projektu - NHS i SSSH). Anketa je provedena u mjesecu srpnju ove godine. Podaci iz anketa su obrađeni te je krajem rujna u Zagrebu održana radionica za predstavnice ženskih sindikalnih skupina iz zemalja Jugoistočne Europe koje su također provodili ovu anketu sa identičnim pitanjima. Na radionici su po prvi puta predstavljeni rezultati ankete te je dogovoren akcijski plan rada za svaku zemlju.

Odbor žena NHS-a i Ženska sekcija SSSH svoje su izvješće o provedenoj anketi u obliku prezentacije predstavili javnosti 7. prosinca 2006. godine neposredno prije Dana ljudskih prava. Također je predstavljen i letak koji će biti distribuiran članstvu NHS-a i SSSH-a u cijeloj Hrvatskoj.