Novosti

14. 06. 2024.

Europska unija produljuje aktivnosti protiv raka na radnom mjestu

ETUC - Radnje potrebne za prevenciju raka povezanog s radom nastavit će se najmanje do 2028. godine prema sporazumu koji su danas potpisali sindikati, poduzeća i države članice.

Rak je vodeći uzrok smrti povezanih s radom u EU s više od 100.000 smrti od raka svake godine.

Plan aktivnosti za karcinogene pokrenut je 2016. godine u pokušaju rješavanja tog skandala, što je dovelo do uvođenja sigurnijih ograničenja izloženosti desecima opasnih tvari koje se obično nalaze na radnim mjestima.

 

Danas je dogovorena obnova programa po treći put, što znači da će se aktivnosti  nastaviti najkasnije do 31. prosinca 2027. godine.

 

Obveza je uključena u sporazum koji su potpisali ETUC, Business Europe, Komisija EU i 11 država članica na događaju na visokoj razini koji je organiziralo belgijsko predsjedništvo.

 

Putokaz je nezakonodavna inicijativa čiji je cilj na radnom mjestu osigurati provedbu zaštite sadržane u zakonodavstvu. Pritisak sindikata glavni je čimbenik u pokretanju preventivnih mjera i jamčenju da će poslodavci ispuniti svoju dužnost osiguranja zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika bez obzira na to gdje rade. 

 

Govoreći na današnjem događaju, konfederalni tajnik ETUC-a Giulio Romani rekao je:

„Od 2019. godine svjedoci smo pet uzastopnih revizija Direktive o karcinogenima, proširenju njezina područja primjene te usvajanju ili ažuriranju obveznih graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost 29 karcinogenih tvari i 12 tvari toksičnih za reprodukciju. Šesta serija je trenutno u pripremi, a konzultacije sa socijalnim partnerima su već završene. Ova serija će uključivati obvezujuće granice izloženosti na radnom mjestu za pare od zavarivanja, policikličke aromatske ugljikovodike, izopren, 1,4-dioksan te kobalt i anorganske spojeve kobalta.

Nadalje, Direktiva o azbestu na radnom mjestu je revidirana, uvodeći, među ostalim poboljšanjima, obvezujuću veću zaštitnu granicu profesionalne izloženosti i novu metodologiju za mjerenje azbesta na radnom mjestu.

Ključni zahtjev za sljedeći zakonodavni mandat europskih institucija je nastavak unaprjeđenja zakonodavstva i osiguravanje njegove provedbe na radnom mjestu kako bi se radnici zaštitili od opasnih tvari.

Europski sindikalni pokret ujedinjen je u odbijanju povratka politikama koje kažnjavaju radnike.Takve mjere negativno bi utjecale na prava radnika, sigurnost i zaštitu zdravlja, gospodarstva zemalja članica EU-a i njihovu spremnost na suočavanje s dvostrukim izazovima digitalne i zelene tranzicije.

Već smo svjedoci nekih od ovih praksi deregulacije i rezanja, s donošenjem novih pravila financijskog upravljanja i odlukom Europske komisije da s dnevnog reda Kolegija povjerenika povuče zakonodavnu inicijativu o provjeravanju zgrada zbog mogućeg postojanja azbesta. 

Također, bit će potrebno razmisliti o tome kako ubrzati postupak donošenja zakona koji štite radnike od opasnih tvari, što uključuje jačanje Europske agencije za kemikalije i bolju raspodjelu njezinih resursa."

 

Izvor: EU extends action against workplace cancer