Novosti

29. 11. 2023.

Rad na daljinu: Nužna regulacija

Foto: NHS

Europska konfederacija sindikata (ETUC) poziva Europsku komisiju na pokretanje brze zakonodavne akcije o radu na daljinu i pravu na isključenje (right to disconnect) nakon što su poslodavci blokirali sporazum europskih socijalnih partnera.

U lipnju prošle godine tri europske poslodavačke organizacije potpisale su radni program o socijalnom dijalogu s ETUC-om koji je uključivao obvezu pregovaranja o pravno obvezujućem sporazumu o radu na daljinu koji će se implementirati u obliku direktive.

Međutim, nakon pregovora koji su trajali više od godinu dana, dvije od tri udruge poslodavaca odbile su predložiti bilo kakav tekst.

 

 

'Pandemija'

 

Potreba za regulacijom rada na daljinu postala je još hitnija u vrijeme pandemije. Istraživanje radnih uvjeta EU-a pokazuje kako ljudi koji redovito rade od kuće imaju šest puta veću vjerojatnost rada u svoje slobodno vrijeme i dvostruko veću vjerojatnost 48 satnog rada.

 

Europska komisija mora odmah zakonodavno regulirati odgovarajuće radne uvjete za radnike koji rade na daljinu. Pozivamo Komisiju na donošenje direktive koja će:

 

  • Jamčiti postojeće pravo na isključenje;
  • Osigurati jednaku plaću i tretman za radnike na daljinu;
  • Zaštititi privatnost i spriječiti invazivni nadzor;
  • Osigurati da odluka o radu na daljinu bude u rukama radnika i da se ne odnosi na zamjenu radnog mjesta;
  • Zajamčiti sudjelovanje sindikata kroz kolektivno pregovaranje u osmišljavanju i pružanju rada na daljinu.

 

Glavna tajnica ETUC-a, Esther Lynch, kazala je kako su tijekom pandemije milijuni ljudi bili natjerani u situacije improviziranog rada na daljinu. Gospodarstvo više nije zatvoreno, no rad na daljinu je tu kako bi ostao i potrebno je prihvatiti ono što je funkcioniralo i ispraviti ono što nije.

 

„Odluka je na Europskoj komisiji. Učinila je pravu stvar što je zaustavila zakonodavni proces kako bi se ostavio prostor za pregovore. Sada mora popuniti prazninu i donijeti zakon u EU prije kraja ovog mandata. Radnici ne smiju ostati bez odgovarajuće zaštite,"

 

 

Izvor: Telework: Legislative action needed by EU Commission