Novosti

18. 06. 2024.

Seminar o radu na vrućini

Foto: NHS

NHS - 18. lipnja 2024. godine u organizaciji Nezavisnih hrvatskih sindikata i EU Agencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održan je seminar Rad na vrućinama/klimatske promjene, na kojem se raspravljalo o sadašnjim mjerama zaštite na radu kod rada na vrućinama i drugim ekstremnim vremenskim prilikama i utjecaju klimatskih promjena na zdravlje i sigurnost na radu te mogućnost poboljšanja.

Naime, klimatske promjene su realnost s kojom živimo. Ljeto 2023. godine je najtoplije zabilježeno ljeto od kada je mjerenja. Radni okoliš nije odvojen od prirodnog okoliša, koji određuje okoliš u kojem radimo. Klimatske promjene koje se događaju izazivaju povećanje prosječnih temperatura, promjene u količini padalina kao i naglo povećanje broja ekstremnih vremenskih događaja. Pojavljivat će se nove bolesti i zdravstveni rizici, kao što su povećanje temperature, zagađenje zraka, požari, UV zračenje, bolesti prenosive vektorima/zoonoze koje mogu rezultirati epidemijom. Ugroženi će biti kako radnici koji rade na otvorenom, tako i oni koji rade u zatvorenim prostorima. Povećana mogućnost ekstremnih vremenskih događaja: oluja, požara i poplava utjecat će na uvjete rada vatrogasaca, hitne službe i službe za spašavanje. 

Foto: NHSFoto: NHS

Na seminaru je mr. sc. Lidija Srnec, voditeljica Odjela za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju, Državnog hidrometeorološkog zavoda upoznala sudionike o globalnim klimatološkim promjenama kao i o onima u Hrvatskoj, kao i utjecaju klimatskih promjena za zdravlje. Ono što možemo očekivati u budućnosti je porast trajanja toplih razdoblja, broja toplih dana i toplih noći.

Foto: NHSFoto: NHS

Zlatko Šarić, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – Medicinu rada predstavio je Smjernice dobre prakse –Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, a Tamara Radošević Kutičić, dr. med. spec. medicine rada i sporta iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – Medicinu rada predstavila je na koji način vrućina utječe na zdravlje i kako spriječiti negativne utjecaje vrućine na zdravlje radnika.

Foto: NHSFoto: NHS

Na kraju seminara održana je panel rasprava u kojoj su sudjelovali Ivica Orač Šukelj iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Goran Beroš iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske, dr.sc. Petra Mikuš Jurković iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i Cvetan Kovač iz Hrvatskog sindikata pošte, a uz moderiranje Siniše Vinkovića iz SING – Sindikata gospodarstva i predstavnika NHS-a u Odboru ETUC-a za pravednu tranziciju. Na panelu se raspravilo o zakonskoj uređenosti zaštite na radu u području zaštite radnika od vrućina i drugih klimatskih promjena, nadzoru nad provedbom mjera  zaštite na radu, sustavima upozoravanja na toplinske valove kao i druge vremenske nepogode te o iskustvima koja imaju sindikati u vezi provođenja zaštite na radu. (KR)

Foto: NHSFoto: NHS