Novosti

08. 04. 2024.

Zastupnici Europskog parlamenta: Omogućite radnicima stvarni glas u multinacionalnim kompanijama

Odbor za zapošljavanje Europskog parlamenta je 4. travnja 2024. godine glasovao za poštivanje prava radnika i socijalnog dijaloga u multinacionalnim kompanijama.

Izvješće zastupnika Dennisa Radtkea (EPP) o izmjenama i dopunama Direktive o Europskom radničkom vijeću (ERV) usvojeno je velikom većinom glasova (28 za/ 7 protiv/ 8 suzdržanih).

 

Ovo je dobra vijest jer Direktivu o ERV-u treba revidirati kako bi se osiguralo učinkovito ostvarivanje prava radnika na informiranje i savjetovanje o odlukama poduzeća.

 

Trenutačno ne postoji pravna sigurnost niti pravna predvidljivost: previše rupa u zakonu i jasan nedostatak provedbe dovode do toga da se samo s jednim od pet ERV-a smisleno konzultira o najvažnijim transnacionalnim odlukama.

 

Među mjerama osmišljenim za jačanje ERV-a koje su uključene u izvješće:

- Jasna definicija prijelaznih pitanja o kojima se ERV-i moraju konzultirati;

- Uvođenje mjera odvraćanja i razmjernih sankcija za tvrtke koje se oglušuju o svoje obveze;

- Mogućnost ERV-a da zatraže zabranu kako bi obustavili odluku poduzeća donesenu bez poštivanja prava na informiranje i konzultacije.

 

Zamjenica glavnog tajnika ETUC-a Isabelle Schömann rekla je:

 “U većini multinacionalnih kompanija radnici se svakodnevno suočavaju s borbom Davida protiv Golijata kako bi osigurali ta najosnovnija prava na informacije i savjetovanje. Poruka Europskog parlamenta sada je jasna: važna je učinkovita primjena demokracije na djelu. Zastupnici Europskog parlamenta jasno su prepoznali potrebu pravilne primjene prava zatvaranjem rupa u zakonu i traženjem odvraćajućih i razmjernih sankcija za one tvrtke koje ih se ne pridržavaju. Trebalo bi spriječiti vodstvo tvrtke da nasumično klasificira informacije kao povjerljive. Financijske sankcije u sadašnjoj direktivi očito su nedostatne za multinacionalne tvrtke i, u konačnici, ERV-i moraju imati mogućnost zatražiti zabrane kako bi suspendirali odluke tvrtki koje su donese kršenje njihovih prava." 

 

Bilješke 

 

Dodatne informacije o Europskom radničkom vijeću:https://www.etuc.org/en/democracy-thematic/european-works-councils 

Odgovor ETUC-a na drugu fazu savjetovanja socijalnih partnera prema članku 154. UFEU-a o mogućoj reviziji Direktive europskog radničkog vijeća (2009/38/EZ) 

 

Stav ETUC-a o trenutnoj reviziji može se pronaći u stavu ETUC-a Democracy at Work questions. Za direktivu o europskim radničkim vijećima koja donosi rezultate za radnike!

 

Izvor: https://www.etuc.org/en/pressrelease/meps-give-workers-real-voice-multinationals