Novosti

26. 01. 2022.

Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku u javnoj raspravi

NHS – Na portalu e-Savjetovanje jučer je pokrenuto savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje će trajati do 24. veljače 2022. godine.

Izgledno je da bi trebalo doći do velikih promjena na sudovima – ročišta bi trebala biti kraća, rok za presudu bi trebao biti 3 godine, tonsko snimanje ročišta, itd.