Novosti

18. 05. 2022.

Održano redovno zasjedanje Skupštine HES-a

Foto: HES

Izvor: HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT

Dana 18. svibnja 2022. održano je redovno zasjedanje Skupštine HES-a. Pored pedeset i tri delegata, istom su nazočili Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a d.d., Tomislav Šambić, član Uprave HEP-a d.d., Dean Liović, član Uprave HOPS-a d.d. i Krešimir Sever, predsjednik NHS-a.

Foto: HESFoto: HES

 

Iako je sjednica prošla u ugodnom ozračju, u raspravi su prevladavale teme vezane za trenutnu rastuću inflaciju i ulogu HEP-a u energetskoj krizi. Također se raspravljalo o mogućim rješenjima neravnopravnog položaja članova sindikata u odnosu na radnike nečlanove, a vezano za primjenu prava koja su sindikati ugovorili kolektivnim ugovorom, te mogućim zakonskim rješenjima tog problema.

Foto: HESFoto: HES

 

Foto: HESFoto: HES