Novosti

08. 12. 2022.

Azbest: Vijeće postiglo dogovor o poboljšanju zaštite radnika

Foto: NHS

Izvor: EUROPSKO VIJEĆE, VIJEĆE EU-a

Ministri i ministrice zapošljavanja postigli su dogovor o stajalištu u vezi s prijedlogom za postroživanje zakonodavstva EU-a o zaštiti radnika od rizika povezanih s azbestom. Stajalište Vijeća, na temelju kojeg će pregovarati s Europskim parlamentom, jest da bi trenutačne razine izloženosti trebalo smanjiti i da bi se brojenje azbestnih vlakana trebalo provoditi na temelju suvremenije metode. To je dio europskog plana za borbu protiv raka.

"Snažnijom zaštitom radnika od rizika povezanih s azbestom spasit će se životi. Države članice EU-a moraju drastično ograničiti izloženost radnika opasnosti od izlaganja azbestu i drago mi je da su spremne učiniti taj korak", rekao je Marian Jurečka, potpredsjednik vlade i ministar rada i socijalnih pitanja

 

 

Niža razina izloženosti

 

Ako se postigne dogovor, novim bi se pravilima osiguralo da nijedan radnik ne bude izložen koncentraciji većoj od 0,01 vlakna azbesta po cm³. Riječ je o deseterostrukom smanjenju u odnosu na vrijednost koja je trenutačno na snazi.

 

 

Poboljšana metoda mjerenja

 

Države članice također su odlučile primijeniti suvremeniju i osjetljiviju metodu za brojenje azbestnih vlakana, tj. elektronsku mikroskopiju. Države članice imale bi sedam godina za usklađivanje s novim zahtjevima u pogledu metodologije kako bi se omogućilo dovoljno vremena za uspješan prijelaz s trenutačne metode mjerenja, fazno kontrastne mikroskopije na novu metodu elektronske mikroskopije.

 

Komisija bi bila zadužena za pružanje potpore državama članicama tijekom tog prelaska na novu metodu mjerenja. Tijekom prijelaznog razdoblja metode mjerenja koje su trenutačno u uporabi mogu ostati na snazi.

 

 

Osnovne informacije i sljedeći koraci

 

U rujnu ove godine Komisija je predstavila prijedlog revizije Direktive o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu. Ta je mjera jedna od vodećih inicijativa europskog plana za borbu protiv raka.

 

Prije nego što stekne zakonsku vrijednost, Vijeće i Europski parlament moraju postići dogovor o zajedničkom stajalištu o predloženoj reviziji. Parlament je još uvijek u postupku utvrđivanja svojeg stajališta.

 

Iako je azbest u EU-u zabranjen od 2005., i dalje je prisutan u starijim zgradama. Kada dođe do ispuštanja azbestnih vlakana i ona se udišu, primjerice tijekom obnova zgrada, to predstavlja prijetnju za zdravlje radnika. Čak je 78% slučajeva raka povezanog s radom otkrivenih u državama članicama EU-a povezano s azbestom.

 

 

Zaštita radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (opći pristup)

 

Zaštita radnika: promicanje zdravlja i sigurnosti na radu (osnovne informacije)

 

Posjetite stranicu sastanaka