Novosti

09. 02. 2024.

Postignut privremeni dogovor o pravilima za platformske radnike na razini cijele EU-a

Foto: NHS

- Prva pravila EU-a o algoritamskom upravljanju na radnom mjestu
- Automatizirani sustavi ne mogu otpustiti radnike
- Pretpostavlja se da je radnik zaposlen kada su prisutne činjenice koje ukazuju na kontrolu i usmjeravanje

Pregovarači Parlamenta i Vijeća postigli su u četvrtak ujutro privremeni dogovor o prijedlogu zakona koji ima za cilj poboljšati radne uvjete osoba koje obavljaju rad na platformi. Direktiva o radu na platformi ima za cilj osigurati da ljudi koji obavljaju rad na platformi imaju ispravno klasificiran status zaposlenja i ispraviti lažno samozapošljavanje.

Usuglašeni tekst također uvodi prva pravila EU-a o algoritamskom upravljanju i korištenju umjetne inteligencije na radnom mjestu.

 

 

Status zaposlenosti

 

Novi zakon uvodi pretpostavku radnog odnosa (za razliku od samozapošljavanja) koji se pokreće kada su prisutne činjenice koje ukazuju na kontrolu i smjernice, u skladu s nacionalnim pravom i važećim kolektivnim ugovorima, kao i uzimajući u obzir sudsku praksu Europskog suda pravde.

 

Direktiva obvezuje zemlje EU-a da uspostave oborivu pravnu pretpostavku zaposlenja na nacionalnoj razini, s ciljem ispravljanja neravnoteže moći između platforme i osobe koja obavlja rad na platformi. Uspostavom učinkovite pretpostavke, države članice će olakšati ispravljanje lažnog samozapošljavanja.

 

Teret dokazivanja je na platformi, što znači da kada platforma želi pobiti pretpostavku, na njoj je da dokaže da ugovorni odnos nije radni odnos.

 

 

Nova pravila algoritamskog upravljanja

 

Nova pravila osiguravaju da osoba koja obavlja posao na platformi ne može biti otpuštena ili otpuštena na temelju odluke koju je donio algoritam ili automatizirani sustav donošenja odluka. Umjesto toga, platforme moraju osigurati ljudski nadzor nad važnim odlukama koje izravno utječu na osobe koje obavljaju rad platforme.

 

 

Transparentnost i zaštita podataka

 

Direktiva uvodi više zaštitnih pravila za radnike platforme u području zaštite podataka. Platformama će biti zabranjeno obrađivati određene vrste osobnih podataka, poput osobnih uvjerenja i privatnih razgovora s kolegama.

 

Tekst također poboljšava transparentnost obvezujući platforme na informiranje radnika i njihovih predstavnika o tome kako njihovi algoritmi rade i kako ponašanje radnika utječe na odluke koje donose automatizirani sustavi. Platforme će podatke o samozaposlenim radnicima koje zapošljavaju morati prenositi nadležnim nacionalnim tijelima i predstavnicima platformskih radnika, poput sindikata.

 

Dogovoreni tekst sada će službeno morati usvojiti i Parlament i Vijeće kako bi stupio na snagu.

 

Izvor: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20240205IPR17417/provisional-deal-on-first-eu-wide-rules-for-platform-workers