Novosti

28. 02. 2024.

Sindikalist: Zamislimo da domaći radnik stranom viče "pada greda", a ovaj se nasmije

Foto: Vlada screenshot

Izvor: INDEX.HR

SINDIKALIST Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, sudjelovao je na press-konferenciji na kojoj je predstavljen novi Zakon o strancima.

Rekao je da su oni kao sindikati imali brojne prijedloge za zakon te da je najveći dio njihovih prijedloga prihvaćen. Među njima je teret troška za povratak stranih radnika koje poslodavac koji ih je doveo ne zaposli u vidu zadužnice koju kod javnog bilježnika mora potpisati poslodavac, kao i prijedlog da poslodavac mora dokazati da je riječ o deficitarnom zanimanju kako bi zaposlio stranog radnika.

Također, pohvalio je i zakonsko ograničenje broja zahtjeva za stranim radnicima.

 

Evo što je sve rekao Sever:

 

"Sindikati su imali cijeli niz primjedbi kada smo dobili prvi prijedlog zakona, naši su predstavnici sudjelovali u radnoj skupini i moram reći da je najveći dio tih prijedloga i uvažen. Mi smo davali primjedbe na dio koji se odnosi na žalosnu činjenicu da se zna dogoditi da strani radnici slete u zagrebačku zračnu luku i nakon toga se vrte uokolo jer ih nitko nije dočekao i teret toga da se te ljude uputi natrag padne često na Republiku Hrvatsku i javni novac. Poslodavci koji žele biti ozbiljni poslodavci, koji žele opravdati razlog uvoza radnika trebaju izdati jednu zadužnicu u korist Republike Hrvatske pa, ako se na kraju pokažu neozbiljnima, neka se od njihovih sredstava te ljude vrati u matičnu zemlju iz koje su došli....

 

 

Regulirat će se smještaj radnika

 

Dobro je i da će se smještaj radnika regulirati na sličan način kako će se regulirati za sezonske radnike.

 

Davali smo primjedbe i za jedan prijedlog da se za dodatni rad ne treba tražiti test tržišta rada. Uvažena je naša primjedba i za radnike koji rade osnovni posao kod poslodavca koji je izrazio potrebu, ako žele ići raditi dodatno kod nekog drugog. I taj posao i taj poslodavac trebaju jednako tako dokazati da je riječ o deficitarnom zanimanju.

 

Dobro je i ograničenje broja zahtjeva, poslodavac mora imati određen broj domicilnih radnika u odnosu na broj stranih radnika i pri tome je važno naglasiti priču oko prihoda poslodavca, to je legitimacija.

 

Vidimo da je u Hrvatskoj porasla profitabilnost sa stranim radnicima, mnogi se time bave. Mnogi su u tome našli izuzetan unosan posao i u velikoj mjeri ispada da su ti strani radnici poput robe kojom se trguje i razmjenjuje. Važno je isto tako da se poslodavci koji su uhvaćeni da su imali neprijavljene radnike nađu na crnim listama i da nemaju dozvolu upošljavati strane radnike i to je poruka poslodavcima da se od njih očekuje ozbiljnost.

 

 

Važno je da se zakonom što više toga regulira

 

Važno je da se zakonom što više toga regulira kako bi ostalo što manje mjesta za manipulaciju.

 

Posebno važnim nam se čini znanje jezika. Pitanje komunikacije je silno važno za svakoga od nas, a posebno i za te strance koji dođu u Republiku Hrvatsku raditi. Uzmimo na primjer Nepalce koji su došli ovdje i koji ne znaju jezik, bilo da je riječ o govoru, bilo da je riječ o pismu, pismu koje je vitičasto i odjednom se susreću sa sasvim drugom vrstom pisma... Riječ je o radnicima koji se uopće ne mogu sporazumijevati i koji na mnogim poslovima u Hrvatskoj rade u kolaboraciji s domaćim radnicima.

 

Mi ovdje ne govorimo o neprijateljima - domaćim i stranim radnicima - nego o kolaboraciji kao zajedničkom radu. Jer nama rade zajedno domaći i strani radnici koji se međusobno ne razumiju, koji trebaju surađivati, to je izuzetno važno pitanje za te strane radnike da bi, među ostalim, mogli ostvariti svoj radnopravni status, da bi znali na što imaju pravo.

 

 

Dobro je da će dio troška snositi poslodavac

 

Jednako tako važna je zaštita na radu. Zamislimo situaciju u kojoj domaći radnik stranom viče "pada greda", a ovaj se nasmije jer zapravo uopće ne zna što znači to dok ga ta greda nije poklopila ili obratno, da nepalska radnica upozorava našu radnicu na kipuće ulje, ali na nepalskom, pa se isto tako ne razumije. Možda je ovo malo karikirana usporedba, ali govori o tome da je nužno da se za te strane radnike organizira učenje hrvatskog jezika i dobro je da će dio tog troška snositi poslodavac koji za to ima interes."