Novosti

02. 03. 2023.

Zastupnici EP-a podupiru uključivanje sindikata u obranu ljudskih prava u korporativnim lancima opskrbe

Ilustracija: ETUC

ETUC/NHS - Zastupnici Europskog parlamenta glasovali su za jasno uključivanje sindikata i radničkih predstavnika u obranu ljudskih prava u korporativnim lancima opskrbe.

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) Europskog parlamenta usvojio je svoje mišljenje o Prijedlogu direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Glasovanje je snažan signal u borbi protiv kršenja ljudskih prava, uključujući zlouporabu i napade na radnička i sindikalna prava od strane velikih europskih kompanija. Sada je na Odboru za pravna pitanja (JURI) da prihvati stav EMPL-a za svoje konačno izvješće.

 

Reagirajući na glasovanje, konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Isabelle Schömann rekla je:

 

“Zastupnici Europskog parlamenta poslali su danas jasan signal za snažno uključivanje sindikata i predstavnika radnika u strategije dužne pažnje za održivo poslovanje  kompanija.

 

Jednako je važno da, bez obzira na veličinu, sve tvrtke u visokorizičnim sektorima budu uključene u područje primjene direktive. Ljudska prava su univerzalna i ne bi trebalo biti iznimaka. Zato je pokušaj Odbora EMPL da, kao prvi korak, proširi opseg za visokorizične aktivnosti na tvrtke s više od 150 radnika ispravan smjer. Također je važno uvođenje i jasna definicija onoga što treba smatrati visokorizičnim aktivnostima.”

 

Još jedan značajan element mišljenja je proširenje instrumenata ljudskih prava u dodatku Direktivi na neke važne europske instrumente ljudskih prava kao što su Europska konvencija o ljudskim pravima Vijeća Europe, Europska socijalna povelja i Povelja o temeljnim pravima EU.

 

 

Izvor:

MEPs back workers' voice in corporate due diligence

 

Više:

Pravedno i održivo gospodarstvo: Komisija utvrđuje pravila za poduzeća u pogledu poštovanja ljudskih prava i okoliša u globalnim vrijednosnim lancima